Hvordan bruger jeg Nicotinell tyggegummi?

Tyg et stykke
nikotintygg
egummi

Læg
nikotintyggegum
miet i kinden

Gentag i
omkring 30
minutter

Der er fire simple trin for at få den bedste virkning med Nicotinell-tyggegummi:

  1. Tyg indtil du fornemmer en stærk smag af nikotin
  2. Lad tyggegummiet hvile mellem kinden og gummerne indtil smagen begynder at forsvinde
  3. Begynd at tygge igen
  4. Gentag rutinen i ca. 30 minutter

For at få mest ud af Nicotinell Tyggegummi er det vigtigt, at du tygger rigtigt. Illustrationen viser hvordan du tygger nikotintyggegummiet korrekt. Husk at det er essentielt at holde pauser når du tygger nikotintyggegummi. Hvis du får mere nikotin i munden end der absorberes, vil du ende med at synke nikotinen uden at mærke effekten. læs den vedlæge indlægseddel, og sørg for at følge instruktionerne nøje.

Der er også forskellige doser at overveje, så du sikrer dig, at tyggegummiet bedst møder dine behov. Hvis du er en normal ryger, som ryger mindre end 20 cigaretter om dagen, bør du gå efter 2mg tyggegummi. Vær dog opmærksom på, at storrygere med over 30 cigaretter om dagen bør gå efter 4mg tyggegummi.